Spoločnosť Zlievareň presných odliatkov s.r.o. Trenčín spolupracuje s podnikmi vo Francúzsku, Anglicku, Nemecku, Českej Republike, Maďarsku, Rakúsku, Taliansku, Bielorusku, Nórsku a Slovinsku.