Zmena obchodného mena

March 18, 2013

Od 1.1.2013 Sme zmenili obchodné meno na Zlievareň presných odliatkov, s.r.o.

Všetky ostatné fakturačné údaju ostávajú nezmenené. Tešíme sa ďalšiu spoluprácu pre technológiu presné liatie.