11,5 kg odliatok presným liatím

August 23, 2010

náhrada výpalku za presný odliatok