11,5 kg odliatok presným liatím

august 23, 2010

náhrada výpalku za presný odliatok