News

 • Zmena obchodného mena

  March 18, 2013

  Od 1.1.2013 Sme zmenili obchodné meno na Zlievareň presných odliatkov, s.r.o.

  Všetky ostatné fakturačné údaju ostávajú nezmenené. Tešíme sa ďalšiu spoluprácu pre technológiu presné liatie.

 • 11,5 kg odliatok presným liatím

  August 23, 2010

  náhrada výpalku za presný odliatok

 • IDET 09 BRNO Česká republika

  July 29, 2010

  KONŠTRUKTA-Industry, Divízia Explozíva prezentovala novinky svojho výrobného programu divízie Explozíva na Medzinárodnom veľtrhu obrannej techniky IDET 2009, ktorá sa konala v Brne v dňoch 5.-7.mája 2009.

Our mission

Zlievareň presných odliatkov s.r.o. is reliable and flexible
producer of investment castings form steel,
stainless steel and grey iron.

Read more
Map